Over deze inkoopkalendar

De gemeente informeert via deze inkoopkalender ondernemers over aanbestedingen die verwacht worden voor het komende jaar. Jaarlijks maakt de gemeente een inventarisatie van activiteiten waaruit aanbestedingen kunnen voortvloeien. Dit kunnen per activiteit meerdere aanbestedingen zijn: meervoudig onderhands, openbare en Europese aanbestedingen. De inkoopkalender is hierdoor niet uitputtend. Indien u als ondernemer interesse heeft in een specifieke aanbesteding dan kunt u dit kenbaar maken via de knop contact op de toolbalk.

Aangezien de definitieve financiële omvang van de aanbesteding op het moment van inventarisatie nog niet bekend is, kan niet worden aangegeven welke procedure gevolgd gaat worden. Op het moment dat de definitieve financiële omvang en de overige omstandigheden bekend zijn zal per aanbesteding bepaald worden welke procedure daar het meest geschikt voor is en wie daar bij een enkel/meervoudig onderhandse procedure voor uitgenodigd wordt.